Reklamační řád

ZÁRUČNÍ LHŮTA A REKLAMAČNÍ ŘÁD


V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem. Případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.


1.Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesílatele.
2.Zboží musí být dodáno kompletně tak, jak bylo převzato od prodávajícího (v originalnim obale s veškerým příslušenstvím)
3.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného nakládání se zbožím, nesprávného ošetření a jakýchkoli zásahů. Stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
4.Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze čisté, s originalnim balení.
5.Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Postup při reklamaci :
1.Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2.Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
3.Do zásilky uveďte důvod reklamace.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.